Избрани кандидати за ръководни органи на УНСС от извънпленарното гласуване

понеделник, 23 декември 2019 13:25

 

Заместник-председател на Общото събрание на УНСС:

доц. д-р Емил Асенов Атанасов

 

Членове на Академичния съвет на УНСС от квотата на хабилитираните преподаватели:

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

 

Членове на Контролния съвет – хабилитирани лица:

проф. д-р Мария Ананиева Маркова

доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова

проф. д-р Таня Петрова Парушева

Галерия снимки от Избрани кандидати за ръководни органи на УНСС от извънпленарното гласуване ...