Публична лекция „Държавата Израел- красива и сложна“

петък, 29 ноември 2019 9:15

По инициатива на Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” г-н Гиора Хаютин, бивш ръководител на Южен център за рехабилитация и физиотерапия, изнесе публична лекция на  тема „Държавата Израел - красива и сложна”.

Дебора Минева, председател на САИМО, представя гост-лектора

В лекцията си г-н Гиора Хаютин се спря на историческите предпоставки и актуалната политическа обстановка в Израел. В последвалата дискусия студентите разискваха ролята на Израел в международните отношения и други въпроси.

Членове на САИМО, ст. преп. Светослав Арсениев и г-н Гиора Хаютин

Галерия снимки от Публична лекция „Държавата Израел- красива и сложна“ ...