Публична лекция „Рециклиране и разделно събиране на отпадъците“

вторник, 19 ноември 2019 21:51

Публичната лекция на тема „Рециклирането и разделното събиране на отпадъците: митове и реалност“ беше открита от Теменужка Грозданова, председател на Еко Клуб УНСС, който беше организатор и домакин на събитието.

Лекцията е част от инициативата „Европейска седмица за намаляване на отпадъците“, чиято цел е да популяризира устойчивото управление на ресурсите и отпадъците в Европейския съюз в рамките на една седмица.

В Малката конферентна зала

Мария Топчиева, докторант в катедра „Икономика на природните ресурси“ и член на Еко Клуб УНСС, представи резултатите от проучване на нагласите на студенти от УНСС по отношение на рециклирането и разделното събиране на отпадъците.

Мария Топчиева

Водещ във втората част беше Диана Димитрова, експерт с дългогодишен опит в областта на управлението на околната среда и в частност на отпадъците. Тя е мениджър в платформата за устойчиво развитие „Горичка“ и експерт-оценител към Европейската комисия на проектни предложения за кръгова икономика по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Диана Димитрова

Димитрова обърна внимание на значимостта и актуалността на проблема с отпадъците и на тяхното управление като ресурс. Тя се спря на характеристиките и различията между линейната и кръговата икономика, след което представи нагледно различните видове отпадъчни потоци, генерирани от домакинствата, както и пътя, който те изминават след събирането им от сметоизвозващите компании. Лекторката акцентира върху ангажиментите и ролята на гражданите за устойчивото управление на отпадъците, както и на значимостта на разделното събиране за прехода към кръгова икономика.

Следващият участник в лекцията беше Вячеслав Стоянов, инициатор на велосипедната експедиция „Cycle4Recycle”, който е е провел 20 велосипедни експедиции и е изминал над 100 000 километра в 70 държави по света. Той разказа на студентите за свои впечатления от пътуванията си по света, за добри и недотам добри практики по управление на отпадъците, които е срещнал.

В последната част от събитието Теменужка Грозданова и Жаклин Петрова от Еко Клуб УНСС представиха лесни, но ефективни начини за намаляване на отпадъците в ежедневието. Теменужка Грозданова представи различни продукти, налични на българския пазар, които са ефективни и природосъобразни заместители на продукти за еднократна употреба. Жаклин Петрова показа атрактивни начини за трансформация на стари или ненужни вещи, в полезни предмети за дома и градината.

Теменужка Грозданова и Жаклин Петрова

Лекцията беше закрита с обща снимка на участниците и с разглеждане на изложбата „Разделното събиране по света и у нас“, организирана от Еко Клуб УНСС по повод на Европейската седмица за намаляване на отпадъците и експонирана на външната стена на аула „Максима“ (на снимките долу).

Галерия снимки от Публична лекция „Рециклиране и разделно събиране на отпадъците“  ...