УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question”

петък, 15 ноември 2019 12:44

Аула „Максима“ се оказа тясна да побере всички желаещи да гледат “Without Question” – новият образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Над 600 зрители видяха и дискутираха съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, професионален скептицизъм, комуникация, конфиденциалност, лидерство и др. Лентата е прожектирана в университети в над 20 страни от целия свят, но никога досега пред толкова многобройна аудитория (на снимката долу).

Събитието откри проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя благодари на студентите за огромния интерес и заяви, че партньорството с международни професионални организации като ICAEW добавя голяма стойност за тяхното израстване като бъдещи професионалисти. Проф. Башева припомни, че в резултат на успешното партньорство с ФСФ, ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до пет изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до осем изпита от квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител“ (ICAEW ACA qualification).

Проф. д-р Снежана Башева

 Приветствие към гостите отправи и доц. д-р Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС и научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“. Провеждането на такива мащабни международни събития и големият интерес към тях допринасят за утвърждаването на УНСС като интернационална академична институция със заслужено място сред водещите висши училища в Европа, заяви той. Доц. Мусов благодари на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) за подкрепата при организацията на събитието.

Доц. д-р Михаил Мусов

“Without Question” беше представен от д-р Мартин Мануци, регионален директор на ICAEW за Европа. Той поздрави УНСС по случай 100-годишния юбилей и подчерта важността на партньорството между двете институции. Д-р Мануци изтъкна общите постижения на ФСФ и ICAEW в търсенето на най-ефективните възможности за подготовка и бъдещо кариерно развитие на студентите и потвърди ангажимента на ICAEW за продължаваща подкрепа на нашите студенти и преподаватели.  

Д-р Мартин Мануци

След прожекцията на филма се проведе дискусия, в която взеха участие: г-н Васко Райчев – председател на ИДЕС, г-н Джок Нюнан – партньор в PricewaterhouseCoopers, г-жа Даниела Петкова – партньор в Ernst & Young, г-н Иван Андонов, партньор в KPMG, и г-н Момчил Чергански – Одит директор в Deloitte.

Г-н Иван Андонов, г-н Момчил Чергански и г-н Джок Нюнан (от ляво надясно)

Освен студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, на прожекцията присъстваха и много членове на ИДЕС, както и мениджъри на счетоводни и одиторски предприятия. Сред гостите бяха и бъдещи студенти на УНСС от Националната финансово-стопанска гимназия и Националната търговско-банкова гимназия. Събитието бе споделено на живо в постове в официалната страница на ICAEW в Twitter.

Г-н Васко Райчев, г-н Бойко Костов, проф. д-р Даниела Фесчиян и гл.ас. д-р Радка Андасарова (от ляво надясно)
Доц. д-р Мария Маркова, проф. д-р Снежана Башева и проф. д-р Румяна Пожаревска (от ляво надясно)

За допълнителна информация относно признаването на изпити на студентите на УНСС от страна на ICAEW можете да посетите страницата на катедра „Счетоводство и анализ“ или да се свържете с доц. д-р Михаил Мусов – mmusov@unwe.bg.

Галерия снимки от УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question”  ...