Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“

вторник, 05 ноември 2019 15:57

По повод 70 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китай в университета се проведе среща-дискусия на тема „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“. Събитието беше организирано от Българо-китайската асоциация за партньорство, Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентския съвет при УНСС.

Срещата беше открита от Дебора Милева, председател на САИМО (на снимката долу), която посочи, че нарасналият интерес към Китай е довел до идеята за по-задълбочен дебат относно ролята на Китай в системата на международната сигурност и взаимоотношенията му с Европа.

Доц. д-р Антонина Хабова, научен секретар на катедра „Международни отношения“, поздрави организаторите за инициативата и подчерта необходимостта от дискусия по тази тема предвид нарастващата роля на Китай и неговият стремеж към утвърждаване на страната като глобална сила. Тя изнесе лекция на тема „Мястото и ролята на Китай в глобалния свят.

Доц. д-р Антонина Хабова

Гл. ас. д-р Александър Димитров от катедра „Политология“ посочи, че Китай е изключително интересна тема за дискусия - особено сред студентите и изследователите в областта на международните икономически отношения, европеистиката и политологията, и приветства идеята на организаторите. В лекцията си той разгледа отношенията Китай -  ЕС.

Гл. ас. д-р Александър Димитров

Сред гост-лекторите бяха доц. Eвгений Кандиларов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, сътрудник в Центъра за исторически и политологически изследвания, който се спря на развитието на българо-китайските отношения, а посланик Валентин Радомирски разгледа мястото на Китай в системата на международната сигурност. Срещата продължи с дискусия.

В Голямата конферентна зала

Галерия снимки от Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“ ...