Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия

понеделник, 04 ноември 2019 13:37

Доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия” получиха наградата „Най-добър доклад” на международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management&Information Technology” („icosBiT 2019 & iAdmin 2019”). Форумът, чийто съорганизатор е УНСС, се проведе в края на септември в Технологичния университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), град Сунгай Петани Малайзия. Проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, беше член на Програмния комитет на конференцията.

Доц. Трифонова и доц. Атанасов

Наградената съвместна научна разработка на нашите преподаватели е „Impact assessment of the ECB’s unconventional monetary policy measures on the Bulgarian government bond yields through the interest rate transmission channel” („Оценка на въздействието на мерките на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху доходността на българските правителствени облигации чрез лихвения трансмисионен канал”). Изследването е разработено в изпълнение на научноизследователския проект № ДН15/10 от 11.12.2017 г. „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН. Ръководител на проекта е доц. Трифонова.

Доц. д-р Силвия Трифонова и доц. д-р Атанас Атанасов по време на официалната церемония, на която им беше връчена наградата „Най-добър доклад“

Доц. д-р Силвия Трифонова, която е ръководител на проекта, и д-р Свилен Колев участваха с втори доклад на тема „Effects from the US Federal Reserve unconventional monetary policy on the US financial market” (Ефекти от неконвенционалната парична политика на Федералния резерв на САЩ за финансовия пазар на САЩ“).

На конференцията бяха обсъдени проблемите на финансите и счетоводството, бизнес планирането, публичната администрация, образованието, развитието на аграрния сектор и индустрията, глобалните икономически предизвикателства, опасността от възникването на нова криза и др.

Доц. Трифонова и доц. Атанасов участваха и в дискусии с учени от САЩ, Великобритания, Сингапур, Индонезия, Нигерия, Бангладеш и др.

Галерия снимки от Наши преподаватели с международна награда  за най-добър доклад на научен форум в ...