Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“

петък, 18 октомври 2019 21:30

Международната научна конференция по икономически и парични проблеми „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ се проведе в Голямата конферентна зала. Организатори на този пети по рода си форум бяха Научноизследователският център за парични и икономически изследвания (MRC) към катедра „Финанси“, съвместно със Съюза на икономистите в България и с подкрепата на Френския институт в България и Първа инвестиционна банка АД.

Г-жа Зинаида Златанова, бивш заместник министър-председател и министър на правосъдието, доц. д-р Петър Чобанов, зам.-директор на MRC, научен секретар на Института по икономика и политики и бивш министър на финансите, проф. Ксавие Рише от Университета „Париж III - Нова Сорбона“, ФранцияДончо Дончев, началник на управление „Капиталови пазари“ в Пощенска банка, докторант в катедра „Финанси“, проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на MRC, и проф. Доминик Плион, професор по финансова икономика в Университета Париж XIII“ (от ляво надясно)

Проф. Неновски откри конференцията като напомни нейната основна идея: да предоставя възможност на млади и утвърдени учени да си сътрудничат като обменят позиции, мнения, гледни точки и откриват нови теми за научни изследвания. Той посочи, че конференцията вече се превръща в традиция и се очакват интересни дискусии по тематичните направления на конференцията и съвременните проблеми на монетарната и икономическата политика в динамичните условия в ЕС.

Проф. д.ик.н. Николай Неновски (вляво

Доц. д-р Петър Чобанов приветства участниците в конференцията и изтъкна важността на темите за дискусия, чиято цел е да се очертаят перспективи и нови насоки за изготвяне на монетарни политики в променящите се условия в ЕС. Той изрази своята увереност в положителните резултати от форума.

Доц. д-р Петър Чобанов

Г-жа Зинаида Златанова поздрави организаторите за добрата инициативата, която предоставя възможност да се дискутират различни гледни точки по важни монетарни и икономически проблеми. Тя изрази надежда, че резултатите от конференцията ще бъдат ползотворни за изготвянето на нови политики в динамично променящия се ЕС.

Г-жа Зинаида Златанова

Г-н Дончо Дончев посочи, че опитът му в банковата сфера е показал, че икономиката не е само теория, но най-вече практика. В съвременните икономически условия в Европа не само банкерите, но и домакинствата са изправени пред много предизвикателства, които икономистите могат да разрешат като изготвят нови мерки за икономически растеж.

Г-н Дончо Дончев

Доц. д.н. Пенчо Пенчев изтъкна интересният обхват на поставените теми за дискусия и в качеството си на главен редактор на университетското списание „Economic Alternatives“, запозна участниците с възможностите за публикуване на докладите от конференцията в изданието (на снимката долу).

Доц. д.н. Пенчо Пенчев

В двудневния форум взеха участие представители на академичната общност в областта на монетарната и икономическата политика от университети в България, Великобритания, Франция, САЩ, Русия и др. Темите за дискусия бяха организирани в пет тематични направления: „Парична и финансова икономика“, „Международна икономика и международна политическа икономика“, „Икономическа и парична история и история на икономическата мисъл“, „Икономика на околната среда, социална и солидарна икономика“, „Мениджмънт и маркетинг“.

По време на конференцията

Галерия снимки от Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: п ...