Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “

вторник, 08 октомври 2019 13:53

Трети семинар с международно участие на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ на тема „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии“ се проведе от 30 септември до 2 октомври в УОБ - Равда. Форумът беше организиран в три тематични панела, в които бяха представени презентациите на гост-лектора Н. Пр. Алберто Алфредо Мануел Труеба, посланик на Аржентина у нас, както и на утвърдени изследователи, доктори и докторанти - преподаватели по английски, испански, руски и немски език в катедрата.

При откриването на семинара

Вторият семинар на катедрата с международно участие беше проведен миналата година под надслов „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“, а първият, който беше посветен на новите методологии в чуждоезиковото обучение - през учебната 2017/2018 година.

Чест и удоволствие е за мен да открия третото издание на семинара, олицетворяващ научното израстване на филологическата гилдия в УНСС, доскоро традиционно възприемана в академичната ни общност основно като осигуряваща практическото обучение по чужди езици, каза проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител катедра. Темата на семинара - междукултурната комуникация, е особено благодатна за изследване в хетерогенна катедра като нашата, в която преподаватели по различни чужди езици са носители на послания, поведенчески модели и стереотипи  от  различни култури, изтъкна проф. Кох.

Сред презентациите се откроиха: „Един испански дипломат: диалог между родното и другото” на доц. д-р Стефка Василева Кожухарова; „География на идеите: места и стил” на доц. д-р Евгения Василева от катедра „Международни отношения“; „Популизмът като дискурсна рамка в междукултурното общуване” на проф. д-р Даниела Кох и ст. преп. д-р Калина Братанова.    

Ст. преп. д-р Калина Братанова

С презентацията на Н. Пр. посланик Труеба „Протокол, култура, комуникация” започна вторият работен панел. Проф. Кох представи богатата биография на лектора: юрист, завършил „Международно право на околната среда” в Сиена, Италия, дипломат от кариерата с мисии в Ню Делхи, Непал, Шри Ланка, Чехия, Ватикана, Малта и др. Дълги години завежда „Протокол и етикет“ към МВнР на Аржентина. Посланик у нас от 2016 г., а от 2017 г. – и в Северна Македония.

Гост-лекторът Алберто Труеба и проф. Даниела Кох

Старши преподавателите Офелия Памукчиева и Стоян Апостолов предложиха на английски език презентацията „Езикът на българския политик”. Ст. преп. Мая Бойчева говори за „Близки срещи: култура и политика в американски пътеписи за България през 20 век”. Германистката ст. преп. д-р Силвия Василева представи интерактивно междукултурното взаимодействие в бизнес среда, а русистите ст. преп. Светослав Арсениев и ст. преп. Олга Лазова - съответно „Преводните еквиваленти в документацията за годишната финансова отчетност на руски и български език” и „Защо е важно да се готвим за срещата с други култури”.

Ст. преп. Стоян Апостолов, ст. преп. Офелия Памукчиева и ст. преп. д-р Калина Братанова

Семинарът (с работни езици български, английски, испански, немски и руски) премина в колегиална атмосфера. Деловото и неформалното общуване на няколко езика активира професионални и приятелски контакти.

Всички участници ще получат сертификати, а част от докладите ще бъдат публикувани в научните издания на УНСС.

Галерия снимки от Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно уча ...