Преподавател от УНСС с доклад на Световния конгрес на IMAM

неделя, 29 септември 2019 11:19

Доц. д-р Диана Маринова от Юридическия факултет участва в Световния конгрес на Международната асоциация по проблемите на Средиземноморието (IMAM) със седалище Лисабон. Мотото на престижния научен форум, който се проведе в началото на септември във Варна, беше „Устойчиво морско развитие и морски иновации“, като предметът на обсъжданията засягаше предимно регионалното приобщаване към глобалните процеси (т.нар. „glocalization“). В конгреса взеха участие представители на 17 държави, сред които България, Китай, Канада, Германия, Гърция, Турция, Италия, Испания, Португалия. (на снимката долу)

Докладът на доц. Маринова беше посветен на морското посредничество - важен и интересен въпрос на международното морско частно право. Морскоправните проблеми са неразривно свързани с дейността на IMAM, независимо че тя има по-широк обхват – морско развитие и морски иновации като цяло. Правната рамка, състояща се от международни и национални източници в разискваната област, представлява важен и незаобиколим фактор за устойчиво морско развитие  в глобален и регионален мащаб.

Темите на внушителния брой доклади, както и ценните анализи и изводи със сигурност ще обогатят преподаването по избираемата учебна дисциплина „Международно морско частно право“, изучавана в Юридическия факултет на УНСС.

Варна за трети път беше домакин на този висок международен научен форум (след 1987 г. и 2007 г.), което е показателно за възможностите на България да се утвърди като морска държава, заинтересована от устойчивото морско развитие и иновации.

Галерия снимки от Преподавател от УНСС с доклад на Световния конгрес на IMAM  ...