Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ

петък, 02 август 2019 11:37

Катедра „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) обединиха усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната администрация.

Сключеното рамково споразумение за сътрудничество цели подготовката на висококвалифицирани кадри за работа в областта на финансовия контрол, както и постоянното повишаване на квалификацията на работещите в АДФИ служители.

Страните се споразумяха да разработват и провеждат съвместни стажантски програми, работни срещи, обучения, форуми и семинари.

Сътрудничеството ще се осъществява чрез постоянен обмен на добри практики и подготовка на нови стратегии за мотивиране и привличане на висококвалифицирани млади хора. Представители на катедрата ще участват в работни срещи, обучения и други инициативи на АДФИ. Експерти на агенцията ще участват в учебния процес като ментори и лектори, ще имат проактивна роля при изготвяне на нови учебни планове и програми.

Инициативата е насочена към установяване на трайно партньорство между науката, висшето образование и държавната администрация.

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ  ...