Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката

петък, 14 юни 2019 10:56

Най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката „Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale“ публикува статия на двама преподаватели от УНСС – проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ.

От 1901 г., когато излиза първият брой, досега целта на списанието (което се издава без прекъсване, включително по време на двете световни войни) е повишаване на научните познания по икономика и стимулиране на счетоводните изследвания.

Днес „Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale“ играе важна роля за очертаване на тенденции, проблеми и перспективи в развитието на счетоводната наука и практика в глобалния свят. Авторитетното издание благоприятства развитието на знанията в бизнес икономиката и се стреми да подпомогне разработването на концепции, аналитични и обяснителни модели. телеологични, регулаторни, делови казуси, научни и технически проучвания във всички направления.

Проф. Снежана Башева и проф. Румяна Пожаревска в библиотеката на Университета на Болоня (отдясно на ляво)

Галерия снимки от Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание  ...