Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция

четвъртък, 06 юни 2019 21:57

Доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и благосъстояние” (13th International Conference  „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and Well-being”) в периода 22 – 24 май 2019 г., организирана от Факултета по икономика, бизнес и туризъм (Faculty of Economics, Business and Tourism) на Университета на Сплит (University of Split), Хърватия.

Доц. Трифонова и доц. Атанасов представиха съвместен научен доклад на тема „Assessment of the Net Effect of the Active Labour Market Policy in Bulgaria („Оценка на нетния ефект от активната политика на пазара на труда в България“) по време на конферентната сесия „Растеж и развитие – Пазар на труда, заплати и трудова миграция; Роботизация, изкуствена интелигентност и трудов пазар” (Growth & Development – Labour market, wages and Labour migration; Roboization, artificial intelligence, and labour market).

Доц. Трифонова и доц. Атанасов по време на конференцията
Доц. Атанасов

Доц. Трифонова е ръководител, а доц. Атанасов - член на екипа по национален научноизследователски проект № ДН15/10 от 11.12.2017 г. на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката на България, на тема „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България“.

Доц. Трифонова

Форумът, който се проведе под патронажа на г-жа Колинда Грабар-Китарович, президент на Република Хърватия, беше открит от проф. Мая Фредотович (Prof. Maja Fredotovic, PhD), декан на Факултета по икономика, бизнес и туризъм на Университета на Сплит (на снимката долу).

В конференцията участваха двама Нобелови лауреати по икономика – Prof. Eric Maskin, PhD, Adams University Professor at Harvard University, USA, Nobel Laureate in Economics 2007, и Prof. Oliver Hart, Andrew E. Furer Professor of Economics at Harvard University, USA, Nobel Laureate in Economics 2016.

На престижния научен форум пленарни доклади изнесоха петима известни лектори: Prof. Olivier Blanchard, PhD, Peterson Institute for International Economics, USA President of the American Economic Association, Prof. Edward Glaeser, PhD, Professor of Economics in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University, USA, Debora Revoltella, PhD, Director of the Economics, Department of the European Investment Bank, Chief Economist at the European Investment Bank (EIB), Prof. Koen Pauwels, PhD, Professor of Marketing at Northeastern University, USA, Worldwide expert in marketing productivity, metrics and social media,  Prof. Sergei Guriev, PhD, Professor of Economics (on leave) at the Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), France, Chief Economist at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Галерия снимки от Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция ...