УНСС стартира магистърска програма „Вътрешен одит“

сряда, 24 април 2019 11:43

УНСС в сътрудничество с Института на вътрешните одитори в България стартира от есента на 2019 г. магистърска програма „Вътрешен одит“. Програмата е резултат на дългогодишни усилия, свързани с проучване на учебното съдържание на международния Институт на вътрешните одитори (The IIA) и международния академичен опит в лицето на University of Texas System.

Обучението ще бъде по учебни материали на английски език и е изцяло съобразено с изискванията на най-престижния международно признат сертификат по вътрешен одит - Certified Internal Auditor (CIA). Осем от дисциплините ще бъдат водени от преподаватели, притежаващи този сертификат, което ще позволи на студентите да получат значително предимство при кандидатстването за CIA. Част от специализираните умения ще бъдат изградени чрез работа с одиторски и аналитичен софтуер.

Едногодишното обучение ще даде възможност на обучаващите се за развитие на самостоятелно мислене и способности за професионални преценки при вземането и аргументирането на решения, подходящи за тяхната професионална реализация не само като вътрешни одитори, но и като ръководители на средно и високо управленско ниво.

Магистърската програма е предназначена основно за кандидати с бакалавърска степен в направление „Икономика“, но могат да кандидатстват и бакалаври от други професионални направления.

Информация за условията и правилата за кандидатстване ще бъдат публикувани на специализирания подсайт на УНСС.

Галерия снимки от УНСС стартира магистърска програма „Вътрешен одит“ ...