УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти

петък, 19 април 2019 16:00

Нашият университет беше домакин на българо-холандския проект “RBS/UNWE International Business Project 2019” за обмяна на опит между студенти. Неговата цел е чрез смесени екипи от български и холандски студенти да се направи проучване на нагласите на гражданите на София за използване на велосипеди като алтернативен начин за транспорт в нашата столица.

Участниците в “RBS/UNWE International Business Project 2019”

В проекта взеха участие седем студенти от специалност „Международни икономически отношения“ на УНСС и четирима студенти от Rotterdam Business School (RBS). Участниците и гостите бяха приветствани от  доц. д-р Михаил Мусов – главен секретар на УНСС по международно сътрудничество, който ги окуражи с думите, че за да успеят в професията и да се чувстват удовлетворени от постигнатото в живота, е необходимо да имат цел, в която да вярват и за която да работят неуморно. И най-важното - по пътя към успеха да не забравят да помагат на останалите.

По време на презентациите

Студентите работиха в два съвместни екипа под менторството на гл. ас. д-р Стела Живкова – преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и Assoc. Prof. Bert Vermeulen – преподавател в RBS. Основните дейности бяха: извършване на полеви проучвания сред столичани; провеждане на работни срещи с представители на Столичната община и на организации, занимаващи се с отдаване на велосипеди под наем; посещение на лекции на наши преподаватели; изготвяне на предложения за популяризиране и налагане на велосипедите като алтернатива на придвижването в градска среда и др. В края на проекта участниците представиха резултатите от своята работа пред жури от преподаватели от УНСС и RBS и получиха грамоти за отличното си представяне.

Журито (от ляво надясно): Assoc. Prof. Bert Vermeulen, ас. д-р Кристиан Желев, гл.ас. д-р Стела Живкова и доц. д-р Михаил Мусов
Грамоти за отлично представяне

 

Галерия снимки от УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти ...