Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“

петък, 19 април 2019 15:20

„Трансферно ценообразуване – общи положения и практика в България“ беше темата на лекцията на Александър Стефанов, старши мениджър „Данъчни услуги“, и Георги Георгиев, консултант „Данъчни услуги“ в „Делойт България“, която те изнесоха пред студенти от магистърската програма „Международни икономически отношения“ по покана на катедра „МИО и бизнес“.

Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна точка, ефектите от двойното данъчно облагане и неговото избягване посредством последователно прилагане на принципа на независимите пазарни отношения. Лекторът се спря и на методите за определяне на пазарните цени, които се използват при икономическия анализ на трансферните цени.

Студентите бяха запознати с нормативната уредба в България, предстоящите законови промени по въвеждане на задължителна документация по трансферно ценообразуване, както и с очакваните ефекти от тях за българския бизнес и държавния бюджет.

Представителите на „Делойт България“ разясниха предложението за въвеждането на нови правила и законови промени в областта на трансферното ценообразуване във връзка с международните тенденции в областта на трансферното ценообразуване, от една страна, и увеличеният интерес на Националната агенция за приходите към трансферното ценообразуване, от друга.

След лекцията се проведе дискусия, в която студентите взеха активно участие.

Катедра „МИО и бизнес“ и „Делойт България“ ще се стремят подобни събития да се превърнат в традиция, а сътрудничеството да се разшири и в други направления.

Галерия снимки от Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ ...