Първокурсници на изнесено обучение по английски език

петък, 19 април 2019 13:25

Първокурсници от поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ бяха на изнесено обучение по английски език в Националната спортна база „Белмекен“, по време на което бяха проведени занятия с интерактивна насоченост: симулации, ролеви игри и проектни разработки.

В презентацията си на английски език г-жа Светла Миткова, главен експерт в БНБ, запозна възпитаниците на УНСС с ролята, функциите и структурата на банката (на снимката долу).

Студентите, заедно с гост-експерта, обсъдиха особеностите на специализираната комуникация на английски език, възможностите за участие в програмата за студентски стажове на БНБ и професионално развитие в сферата на икономиката, придобиха знания и умения за деловата комуникация, работата в екип и презентирането.

Студентите съчетаха обучението със спортни занимания: плуване, йога, фитнес, планински преходи

Галерия снимки от Първокурсници на изнесено обучение по английски език  ...