Втора научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“

четвъртък, 18 април 2019 15:18

Втората научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“, организирана от катедра „Международни отношения“, събра в зала „Научни съвети“ преподаватели от УНСС и Университета „Салахадин“, Ирбил, Ирак, експерти по проблемите на Близкия изток от БАН, Института за дясна политика, анализатори от България, Ирак, Египет и други страни, журналисти и студенти. Тази година фокусът беше върху Иран и Саудитска Арабия – геополитически отношения и перспективи.

Конференцията има всички шансове да се утвърди като сериозно научно събитие на нашата катедра. Процесите в Близкия изток ще отнемат още няколко десетилетия, преди да достигнат по-спокойна фаза на развитие. Темата, която обсъждаме, е изключително интересна, защото засяга големи играчи в региона с още по-големи амбиции – Иран и Саудитска Арабия. Не са за пренебрегване и другите държави от региона със свои интереси, посочи при откриването на форума доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“.

Доц. д-р Пламен Ралчев (вляво)

Доц. Ралчев изтъкна, че е важно да се дискутират различни сценарии за развитие на процесите в Близкия изток, които още дълго време ще продължават да привличат вниманието на експерти и анализатори от различни държави.

Работата на конференцията протече в рамките на три панела и засегна въпросите за общото състояние, тенденциите и предпоставките, глобалните и регионалните фактори и вътрешнополитическите процеси и въздействия върху случващото се в Близкия изток. Проф. д-р Георги Генов, който беше дългогодишен ръководител на катедра „Международни отношения“, говори по темата „Иран срещу Саудитска Арабия – съвременни измерения“.

Проф. д-р Георги Генов

Доц. д.н. Богдана Тодорова, ръководител на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ в Института за изследване на обществата и знанието на БАН, представи вижданията си за шиизма като религиозна форма на идеята за социална промяна. Лектори бяха още проф. д-р Махмуд Ал-Арабо от Университета „Салахадин“, д-р Адел ел Шихауи и др.  

Галерия снимки от Втора научна конференция с международно участие  „Сигурност и бъдещо развитие в  ...