Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес

сряда, 17 април 2019 23:30

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова участваха в Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета Улудаг, бяха известни учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации от целия свят.

Проф. д-р Даниела Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с проф. д-р Ахмет Вежди Кан, декан на Бизнес факултета на Университета Сакария, Турция, и Абдул Рашид Решад, президент на Института за образователни и висши учебни заведенияАфганистан

Проф. Фесчиян и д-р Радка Андасарова представиха доклад на тема „Comparative Analysis of the Relationship between the Expected Credit Loss Model and the Capital Regulation in Banks“, в който се акцентира върху новите моменти, свързани с признаването на очаквани кредитни загуби в банките за целите на финансовата и надзорната отчетност. 

Представителите на УНСС по време на международния форум

Галерия снимки от Наши преподаватели с доклад на  Международен конгрес по икономика и бизнес ...