Екип на УНСС участва в международна конференция по медиация

понеделник, 15 април 2019 14:40

Наши преподаватели участваха в международната конференция „Ползи и преимущества от медиацията в модерния свят на алтернативно решаване на спорове“. Форумът, който се проведе на 11 април т.г. в Университета Туриба, Латвия, беше заключителната проява по проект за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“.

В конференцията представителите на УНСС участваха заедно със свои колеги от  Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris” (Литва) и Университета по икономика в Прага (Чехия). Представена беше интерактивната онлайн платформа за обучение и практически симулации по медиация.

Екипът на нашия университет, работещ по проекта и към Центъра за правни изследвания при УНСС, в състав от доц. д-р Гергана Боянова, докторант Юлия Раданова и г-жа Елиза Николова, представи темата „Децата на фокус – поетапната промяна към медиационни процедури със засилено участие на деца в тях“. Основен неин обект бе изграждането на иновативен медиационен инструмент към Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд, насочен към решаването на родителските конфликти. Посредством него се цели разработването и пилотирането на иновативна процедура по семейна медиация с фокус най-добрия интерес на детето.

По време на конференцията бeше представен работният инструмент на Съвета на Европа, целящ приемането на наръчници с практически насоки за правната уредба, които държавите-членки на Съвета следва да приемат за насърчаване на медиацията, програмите, които следва да бъдат разработени за повишаване на осведомеността на съдиите, както и насоки за обучение на медиатори и последващ контрол от страна на държавите относно качеството на провежданите медиации.

Паралелно на това бе отбелязан все още недостатъчният напредък относно повишаване на броя казуси, решавани извън съда, което е предпоставка за навлизането на нов модел на организация както на съдебната система, така и на начина на провеждане на медиациите с цел осигуряване на повсеместното налагане на процедурата в страните-членки.

За повече информация: тук 

Галерия снимки от Екип на УНСС участва в международна конференция по медиация ...