Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“

четвъртък, 11 април 2019 8:14

По покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ д-р Анета де ла Мар Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, изнесе публична лекция на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“.

Ръководителят на катедрата проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова представи д-р Икономова и отбеляза, че лекцията е за обстановката в една от най-горещите точки на планетата в момента.

Проф. Даниела Кох-Кожухарова
Д-р Анета де ла Мар Икономова

Правителствената и хуманитарната криза във Венецуела започна доста по-отдавна, каза д-р Икономова и анализира причините, довели до нейното ескалиране. Напусналите страната са вече над 6 млн. души, 5 млн. от които емигрираха в Колумбия, и е въпрос на време Латинска Америка да бъде залята от бежанци. Подобна криза е непозната за континента. Инфлацията галопира, защото няма работеща икономика, а резервите на държавата са изчерпани. Външни фактори също влияят на обстановката в страната, коментира лекторът.

Венецуела е принудена да използва петрола като разменна монета, за да погасява краткосрочните и дългосрочните си заеми, въпреки че добивът му намалява поради остарялата техника, посочи д-р Икономова.

На лекцията присъстваха студенти и преподаватели от факултет „Международна икономика и политика” и от катедра „Публична администрация”.

След презентацията на д-р Икономова, която породи много въпроси и коментари сред аудиторията, преподавателката от Колумбия сподели прекрасните си впечатления от нашия университет, както и от будната и компетентна аудитория.

Галерия снимки от Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстан ...