Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД

сряда, 10 април 2019 16:16

Студенти от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“.

Посещението, организирано от проф. д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше продължение на лекциите, изнесени от екип на компанията по същата дисциплина.

Целта на обучението беше студентите да се запознаят със спецификите в организацията на работата при доставките на резервни части за самолетите на клиентите на компанията.

Георги Стамболийски, инспектор по качеството, разказа за  линейното и базовото обслужване на самолети. Нашите студенти видяха на живо как се прави ремонт на самолет и какви са условията и изискванията за това и получиха отговори на своите въпроси относно възможностите за използване на мобилни устройства по време на полет и мерките за сигурност и безопасност при техническото обслужване и подготовката на самолетите за полети.

По време на втората част на занятието, която беше с практическа насоченост, студентите решаваха казуси от практиката на компанията, свързани с доставките с въздушен транспорт и предварително зададени ценови параметри на услугите. Трите екипа студенти, които работиха по казусите, предложиха иновативни решения на трудни ситуации от всекидневната работа на отдела за управление на транспорта.

Нашите студенти чуха няколко лични истории за успешна реализация на млади хора в „Луфтханза Техник София“ и се запознаха с кариерните възможности и отворените позиции, които компанията предлага.

Венцислав Хамънов и Жанина Зафирова увериха студентите, че след като завършат специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“, ще бъдат търсени и желани специалисти в транспортно-спедиторския бранш и в тяхната компания, която има традиционно сътрудничество с УНСС в предоставянето на стажове и пряко участие в обучението под формата на лекции и изнесени занятия.

Галерия снимки от Изнесено обучение на наши студенти  в „Луфтханза Техник София“ ООД ...