Лекции на йордански преподаватели

В началото на април, в рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 „Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“ в УНСС преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех  и доц.Самир АлД жабали от  Middle East University и доц. Емад Салим Ал Сукни от Yarmok University. Те изнесоха лекции на английски език пред студените от специалностите „Бизнес информатика и комуникации“, „Финанси и счетоводство“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“ .

По време на кръглата маса

Факултет „Приложна информатика и статистика“ организира кръгла маса, на която се дискутираха възможностите за сътрудничество между УНСС и двата йордански университета в областта на обучението на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както и на научноизследователската дейност. В рамките на проект по програма Еразъм+ КД 107 ”Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни и партньорски страни“. в УНСС в периода 1.04.-9.04.2019 г. преподавателска мобилност реализираха трима преподаватели от Йордания – доц. Айман Алказалех  и доц.Самир АлД жабали от  Middle East University и доц. Емад Салим Ал Сукни от Yarmok University. Те изнесоха лекции на английски език пред студените от специалностите „Бизнес информатика и комуникации“, „Финанси и счетоводство“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“ . В рамките на посещението от страна на Факултет „Приложна информатика и статистика“ беше организирана кръгла маса, на която се дискутираха възможностите за сътрудничество между УНСС и двата йордански университета в областта на обучението на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и в научноизследователската дейност.

Преподавателите от Йордания с доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, и гл.ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, пред Стената на славата

Галерия снимки от Лекции на йордански преподаватели  ...