Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух

„Икономическа и търговска билатерална дипломация: ролята на посланика“ беше темата на публичната лекция на Н. Пр. Душан Щраух, посланик на Р Чехия, пред студенти и преподаватели в зала „Тържествена“. Посещението на чешкия дипломат беше организирано по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ , с любезното съдействие на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, и в рамките на семинара „Ролята на посланика“.

Проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ (на снимката долу), представи богатия дипломатически опит на гост-лектора.

В своята презентация Н.  Пр. Душан Щраух (на снимката долу) определи икономическата и търговската дипломация като неразделна част от работата на дипломата. Той посочи, че една от трудните задачи на всеки посланик е да се справи с икономическата дипломация, защото това е сложен процес на посредничество за икономическо сътрудничество, ориентирано към най-добре развитите икономически области на дадена държава. Установяването на търговски взаимоотношения между две, три или повече държави изисква познаване не само на дипломатическия протокол и йерархия, но и на структурата, предимствата и слабостите в развитието на икономиката и бизнеса на всяка страна.

Икономическата дипломация включва процеси като взимане на решения, изготвяне на политики и дипломатическа реклама, в които основна роля има посланикът, а от неговите умения и опит зависи успешното установяване на търговски взаимоотношения, каза лекторът. Той разгледа основните участници в процеса на икономическите преговори, организацията на икономическата дипломация с характерните за нея модели на сътрудничество, както и някои характерни черти на билатералната търговска дипломация.

По време на лекцията

Посланикът отговори на въпросите на студентите, като си послужи с примери и интересни факти от личния си дипломатически опит.

Галерия снимки от Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух ...