Информационна среща по програма „Еразъм+“

четвъртък, 21 февруари 2019 12:03

Историята и целите на програма „Еразъм+“, чието начало е поставено през 1987 г., представи пред студенти доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП). По време на информационната среща те се запознаха с програмата за академичната 2019/2020 година.

В „Еразъм+“ участват 35 държави, от които 28 са членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция, Сърбия и Македония. Досега в нея са се обучавали близо 32 млн. души. Очаква се средствата от ЕС, заделени за всички дейности на „Еразъм+“, да се удвоят за новия програмен период на съюза, съобщи доц. Тошева.

Доц. д-р Екатерина Тошева и гл. ас. д-р Димитър Дамянов

Мобилността се осъществява на основата на двустранни Еразъм споразумения между УНСС и чуждестранни университети. Целта е уеднаквяване на учебните програми на университетите в страните от и извън ЕС, посочи гл. ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на УЦМСП. Важно условие за желаещите да се възползват от „Еразъм+“ бакалаври и магистри е да имат общ успех над много добър 4.50 от всички изпити по време на обучението им до този момент и да владеят езика, на който се преподава в приемащия университет на ниво B2 или по-високо, което се доказва със сертификат. По време на презентацията студентите научиха как да кандидатстват, какви са сроковете за записване и пр.

След презентацията студентите имаха възможност да зададат своите въпроси. 

 

За повече информация: тук 

Галерия снимки от Информационна среща по програма „Еразъм+“ ...