УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината

сряда, 20 февруари 2019 14:03

Нашият университет получи наградата за най-добър ИТ проект на годината в категория „Образование“ за проекта „Електронна студентска книжка“. Отличието беше връчено на проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, от г-н Огнян Траянов, председател на Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии, на церемонията по награждаване на победителите в традиционния конкурс „ИТ проект на годината” (на снимката долу).

Електронната студентска книжка, която комбинира банкова платежна карта, международна студентска идентификационна карта и студентска книжка за нанасяне на цифрови оценки, които са цифрово подписани от преподавателя, беше внедрена от УНСС в сътрудничество с Комитекс, Банка ДСК и Асоциацията за подпомагане на академичната общност. Така нашият университет стана първият в България, в която студентите имат електронни студентски книжки.

Проф. Кисимов (вляво) по време на церемонията

Целта на конкурса, който се организира за петнадесета поредна година, е да бъдат представени най-значимите, мащабни и ефективни ИТ проекти по изграждането и използването на информационни системи и решения в национален мащаб.

Галерия снимки от УНСС с отличие за най-добър ИТ проект на годината ...