И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс

неделя, 17 февруари 2019 12:05

Нашият университет и Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) затвърдиха поставените рекорди по брой участници на национални конкурси с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс, проведено на 16 февруари т.г. Поради изключителния интерес състезанието премина на два етапа  - в Тестовия център и в компютърните зали на университетската библиотека. В него участваха ученици от 34-те професионални гимназии-членове на АИУБ, както и от езикови гимназии (извън структурата на Асоциацията). В продължение на три астрономически часа те решаваха тестове по икономикс.

Състезанието откри проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на АИУБ. Тя изрази увереност в мотивацията и знанията на участниците и ги поздрави за куража „да се явят на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса“.

При откриване на състезанието (от ляво надясно): г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“

Доц. д-р Миланка Славова (на снимката горе) поздрави участниците от името на ректорското ръководство и изрази убеденост, че голяма част от тях ще се присъединят като студенти към голямото и влиятелно академично семейство на УНСС.

Гл. ас. д-р Димитър Дамянов поздравява състезателите
Проф. Фесчиян с участници в Националното състезание
Проф. Фесчиян с участници в състезанието

Първенци са 268 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси” за учебната 2019/2020 г. и 2020/2021 г. в зависимост от това дали са в ХІ или ХІІ клас.

Вижте имената на победителите

Галерия снимки от И тази година рекорден брой участници  в Националното състезание по икономикс ...