УНСС с отличие от МОН

четвъртък, 07 февруари 2019 11:09

Нашият университет получи от Министерството на образованието и науката сертификат „Партньор в образованието“ на Световната мрежа на учебните предприятия (EUROPEN-PEN International).

Сертификатът се дава на УНСС за принос в обучението чрез учебно-тренировъчни фирми и за интензивно подпомагане на дейностите на Българската мрежа на учебните предприятия и на Центъра за учебно-тренировъчни фирми към МОН. Документът беше връчен и по повод на успешно проведената Международна седмица на учебните предприятия в Пловдив през 2018 г., в която нашият университет е традиционен участник.

В УНСС учебно-тренировъчна фирма е създадена през 2014 г. от преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебното предприятие, където усвояват нови знания и умения, които ги приближават до реалния бизнес и съдействат за пълноценната им практическа реализация.

Галерия снимки от УНСС с отличие от МОН ...