Възпитаник на УНСС начело на Световната банка

понеделник, 04 февруари 2019 16:40

Доц. д-р Кристалина Георгиева - възпитаник на нашия университет - от 1 февруари т.г. заема поста временно изпълняващ длъжността президент на Световната банка (СБ). Така тя стана първият българин начело на авторитетната международна институция. Доц. Георгиева ще продължи да бъде и главен изпълнителен директор на СБ.

В сайта на Световната банка се отбелязва, че „със своите дълбоки познания по международно развитие и финанси Кристалина Георгиева е световнопризната заради способността си да постига широк консенсус и да превръща стратегиите в практика“, както и че „тя има повече от 100 публикации в областта на околната среда и икономическата политика“.

Доц. Георгиева е завършила „Политическа икономия“ в УНСС, била е преподавател и член на Съвета на настоятелите на университета

В дългогодишната си кариера доц. Георгиева заема редица високи международни постове: заместник-председател на Европейската комисия, еврокомисар по бюджета и човешките ресурси, еврокомисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заместник-председател и корпоративен секретар на СБ, директор по стратегия и устойчиво развитие в Световната банка, директор за Руската федерация в СБ, директор по стратегия за околната среда в СБ и др.

През 2010 г. доц. Георгиева е обявена за „Еврокомисар на годината“ и „Европеец на годината“ в годишните класации на електронното издание „Гласът на Европа”.

„Георгиева е с репутация на шампион в признаването на равенство между половете и лидер в глобалната борба срещу изменението на климата. Както в Европейската комисия, така и в Световната банка тя бележи напредък по отношение на баланса между половете, като се стреми към постигане на участие на 40% жени в управлението в Европейската комисия до 2019 г. и паритет в ръководството на Световната банка“, се посочва още в сайта на СБ.

Галерия снимки от Възпитаник на УНСС начело на Световната банка ...