Как да стана успешен професионалист

Финансово-счетоводният факултет и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България) проведоха  обучение  под надслов „Как да стана успешен професионалист“. Обучението беше осъществено  със съдействието и подкрепата на един от  световните лидерите в областта  на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията - компанията „Пейсейф - България“ (www.paysafe.com/en/).

Организатори бяха: г-н Владимир Икономов, председател на АСЕРИ, д-р Явор Башев, зам.-председател на АСЕРИ, Димитър Тошев директор по обучението в АСЕРИ, и  доц. д-р Атанаска Филипова – Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“.

Г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, г-жа Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юрисконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител на отдел „Обучение на служители, занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в отдел „Човешки ресурси, г-н Димитър Тошев, директор по обучението в АСЕРИ и старши специалист „Превенция на измами“ в Пейсейф,  и г-н Станимир Лазаров, ръководител на отдел „Операции с търговци“ (отдясно наляво)

Обучението беше открито от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, координатор по споразумението за сътрудничество между УНСС и АСЕРИ – България. Тя заяви, че целта на ръководството и на преподавателите от ФСФ е не само да изградят студентите си като бъдещи служители, но и да ги подготвят да се реализират като истински професионалисти.

Топспециалисти от Пейсейф - България  представиха  петте най-разпространени и търсени професии в България:

- Customer Service Specialist - специалист „Обслужване на клиенти“, представена от Димитър Димитров, ръководител на отдел „Обучение на служители, занимаващи се с обслужване на клиенти“, и от Кристалина Малинова, мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“ (на снимката долу).

- Finance & Accounting - специалист „Финанси и счетоводство“, представена от Мирослав Вълчев, старши финансов контрольор (на снимката долу).

- Legal - специалист „Право“, представена от Люба Попова, юрисконсулт (на снимката долу).

 - Sales - специалист „Продажби и работа с търговци“, представена от  Станимир Лазаров, ръководител на отдел „Операции с търговци“ (на снимката долу).

- IT специалист „Информационни технологии“, представена от Любомир Иванов, старши софтуерен инженер (на снимката долу).

Вниманието на студентите беше провокирано от прекия и непринуден контакт със специалистите от различните отдели на Пейсейф - България, както и от представените им умения и качества, които са ключови за реализацията им като професионалисти.

По време на обучението

Мотото, около което се обединиха студентите и специалистите за успешна професионална реализация, е: „Постепенно, но с постоянство и последователни стъпки е най-успешният начин човек да се реализира професионално“.

Галерия снимки от Как да стана успешен професионалист ...