Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти?

петък, 30 ноември 2018 15:33

На открита лекция на тема „Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти?“, организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти опита в изграждането на високоефективен бизнес модел, задаващ стандарти на европейския пазар. Лекцията беше в рамките на Дните на кариерата 2018.

Доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, и г-н Христо Христов (отдясно на ляво)

В 26-годишната си история компанията е реализирала редица високотехнологични нововъведения в управлението на транспорта, част от които са Microsoft Dynamics NAV,  NaviTrans, DynaFleet, Map&Guide, Transics.  Компанията, която има 4-кратен ръст на приходите си за последните 5 години, е лидер в сектора „Транспорт и логистика“ по брой на новооткрити работни места, като дава възможност на млади хора за реализация чрез изградените си системи за въвеждане и обучение на специалисти без опит.

Г-н Христов отправи апел към студентите да се възползват от възможностите за кариерно развитие и конкурентни възнаграждения, които предоставя Дискордиа, вместо да избират пътя на емиграцията като станат част от промените на транспортната индустрия в Европа. До 2022 г. компанията планира да открие още 1800 работни места и да инвестира 350 милиона лева в българската икономика.

-----

Дискордиа е една от водещите транспортно-логистични компании в Европа. Дейността й е фокусирана върху международния товарен транспорт, включително превозваческа, спедиторска  и логистична дейност. Компанията е създадена през 1992 г., член е на Межднародната федерация на спедиторските сдружения (FIATA), Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Освен в България, Дискордиа има свои компании в Румъния и Украйна.

Галерия снимки от Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? ...