Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерския съвет

Третокурсниците от специалността „Международни икономически отношения и бизнес“ участваха на 27 ноември т.г. в изнесено обучение в Гранитната зала на Министерския съвет. По време на обучението те бяха запознати с функциите на институцията, свързани със законодателния процес,  както и с транспонирането на правото на ЕС в националното право по отношение на икономическата, социалната и териториалната кохезия.

Г-жа Мария Кръстева, директор на дирекция Управление на териториалното сътрудничество" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представи пред студентите мерките, които ЕС предприема за развитие на най-бедните региони в рамките на европейската икономика, включително трансграничните райони в България.

Студентите разгледаха част от сградата на Министерския съвет, включително залата, в която се провеждат заседанията на правителството.

Нашите студенти с г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика (в средата)

Галерия снимки от Изнесено обучение на третокурсниците от специалност „МИО и бизнес“ в Министерски ...