Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС

вторник, 13 ноември 2018 10:47

Третокурсници от специалностите „Социални дейности“ и „Неформално образование“ в СУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС. Те разговаряха с директора му доц. д-р Росен Кирилов и главните експерти Атанас Димитров и Десислава Стоянова.

Доц. Росен Кирилов и Атанас Димитров (отдясно на ляво) по време на срещата

Доц. Росен Кирилов представи работата на МЦРК и процесите на дигитализация, свързвани с обслужването на работодателите и студентите, и запозна бъдещите млади специалисти с добрите практики в единствения междууниверситетски кариерен център в България.

Това е поредното посещение на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС. Традиционно студентите от двете специалности проявяват голям интерес към работата на центъра и възможностите за провеждане на учебната си практика в него.

Пред паметника на проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ посетиха Междууниверситетския център за развит ...