Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“

понеделник, 12 ноември 2018 10:41

Балканско-руски студентски форум на тема „Балкани – ЕС – Русия“ с участници от УНСС, Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО), Московския държавен университет (МГУ), Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Института за политически науки в Париж (Sciences Po) и Института за европейски изследвания в Белград, се проведе в нашия университет.

По време на форума в Малката конферентна зала

Форумът беше организиран от факултет „Международна икономика и политика“, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, Института за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats (FWD) към МГИМО и САИМО.

Представени бяха доклади и дискутирани проблеми, засягащи Балканския регион в областта на геополитиката, сигурността, миграцията, енергийната безопасност и инфраструктурата, перспективите за взаимодействия между ЕС и Евразийския икономически съюз и значението им за страните от Балканите. Обсъдена беше и политическата обстановка на Балканите – ролята и интересите на основните страни в междунардните отношения (ЕС, Русия, САЩ, Китай и др.) по отношение на региона.

Участниците във форума

Балканско-руският студентски форум, който се провежда за втора година, е продължение на академичното сътрудничество между УНСС, МГИМО, ИСИРКС и FWD. През юни т.г., със съдействието на ИСИРКС и FWD, беше организирана и видеоконференция.

Пред паметника на проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“  ...