Наши преподаватели участваха в Евразийски форум

вторник, 06 ноември 2018 10:41

Доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага.

Доц. Забунов и доц. Трифонова (отдясно на ляво) по време на форума

Конференцията е организирана от Евразийското общество по бизнес и икономика (Eurasia Business and Economics Society, EBES), създадено през 2008 г. с цел да обедини учени от целия свят в областта на икономиката, финансите и бизнеса не само в евразийския регион, но и в глобален мащаб.

Доц. д-р Силвия Трифонова представи научния си доклад на тема „Емпирично потвърждение на лихвения трансмисионен канал на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ в страните членки на Вишеградската група” („Empirical Evidence of the Interest Rate Transmission Channel of the ECB’s Unconventional Monetary Policy in the Visegrad Group Member States”) в научната секция “Инфлация и валутни курсове”.

Доц. д-р Силвия Трифонова

„Възможности за разширяване на използването на веригите средства – резултат“ („Possibilities for Expanding the Use of Means-End-Chains”) беше темата на доклада на доц. д-р Георги Забунов, представен в научната секция „Маркетинг”.

По време на конференцията бяха дискутирани проблемите на международната търговия, управлението на човешките ресурси, индустриалните организации, корпоративните финанси, банковото дело, емпиричните изследвания за развиващите се икономики, пазара на труда, публичния икономикс, здравния икономикс, туризма и енергийни изследвания. Представени бяха разработки в областта на икономиката на иновациите, поведенческите финанси, монетарния икономикс, счетоводството и одита, корпоративното управление, инвестициите, риск мениджмънта.

По време на форума доц. Трифонова и доц. Забунов се срещнаха със свои колеги от университети в Турция, Чехия, Испания, САЩ, Индия, Словакия и др., с които обсъдиха въпроси, свързани с икономическия растеж, преките чуждестранни инвестиции, финансовата политика и бизнеса на малките и средните предприятия.

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в Евразийски форум ...