Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“

вторник, 06 ноември 2018 9:59

Горди сме, че нашият университет е водещ партньор в Европейското социално изследване (ESS), в което България участва в четири проучвания. С тези думи доц. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“ откри лекцията „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“, представена от доц. д-р Лилия Димова - социолог, национален координатор и представител на България в  Международната програма за социални изследвания (ISSP) и в Европейското социално изследване (ЕЕС), председател на УС на Агенцията за социални анализи (АСА).

Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката и в.и.д ръководител на проекта „ESS по Националната пътна карта за научни изследвания 2017 - 2023“, доц. д-р Георги Петрунов и доц. д-р Лилия Димова (от ляво надясно)

Доц. Венелин Бошнаков поздрави участниците в информационната среща от името на ръководството на УНСС. Европейското социално изследване помага в работата на преподаватели, изследователи, докторанти и студенти с изключително точните си данни. Задачата на консорциума от 37 държави е да изследва социалните феномени, посочи той.

Доц. Венелин Бошнаков

ESS беше създадено заради острия дефицит от научно издържани национални данни за нагласи, вярвания и ценности. Негови основатели са проф. Роджър Джоуел и проф. Макс Каасе, които успяха да убедят националните финансиращи организации, Европейската фондация за наука и Европейската комисия (ЕК) в необходимостта от социално знание, каза доц. Димова (на снимката долу).

Гост-лекторът обясни, че ESS е общоевропейска научноизследователска инфраструктура, предоставяща свободен достъп до данни на академичните среди, политиците, гражданското общество и широката общественост. България е член на ESS от 1997 г. Изследванията се провеждат на всеки две години и измерват обществените нагласи и поведение, усвояването и разработването на най-високи стандарти за национални научни изследвания, предоставяне на програми за присъствено и виртуално обучение и подкрепа на свободния достъп до непрекъснато обогатяващите се архиви с данни и документация (www.europeansocialsurvey.org).

Според регламента на ESS участващите страни сами финансират екипите си за осъществяването на проучванията. Първото си финансиране България е получила за периода 2018/2019 г. Доц. Димова заяви, че в достоверността на данните не може да има съмнение, защото те са обект на проверка и не се допуска отразяването на каквито и да било промени във вече направеното изследване.

Ползите от участието на страната ни в ESS е възможността за безплатно ползване на данните. Последното проучване е показало положителна за България тенденция – тя вече не е на опашката на всяко изследване.

Доц. д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия, каза, че от години се позовава на данните на ESS и държи студентите й да се запознаят с тях.

Доц. Екатерина Тошева (вдясно)
По време на лекцията

Галерия снимки от Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ ...