Наш преподавател в международна комисия за акредитация по Government and International Relations на колумбийски университет

понеделник, 29 октомври 2018 12:32

Проф. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в международна комисия за акредитация на бакалавърската програма Government and International Relations на Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Университетът, който е създаден през 1886 г., е наричан колумбийският Харвард, защото много негови възпитаници и преподаватели са част от държавния елит на страната.

Проф. Кацамунска (вляво) заедно с другите членове на експертната комисия по време на среща с ректора на Universidad Externado de Colombia

Съгласно правилата за акредитация на International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) процедурата за получаване на международна акредитация изисква посещение на място на експертна комисия. В нейния състав бяха включени трима представители на ICAPA:  prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA), Ludmila Gajdosova (Executive Director of the Network of Institutes and Schools in Central and Eastern Europe – NISPAcee) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG). Програмата за работата на комисията за акредитация включваше поредица от срещи в университета.

Във факултета Finance, Government and International Relations
Среща с преподаватели в програмата Government and International Relations
Заключителна среща на комисията с ръководството на университета и факултета

Галерия снимки от Наш преподавател в международна комисия за акредитация  по Government and Intern ...