Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“

петък, 26 октомври 2018 15:42

„Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи“ беше темата на двудневната международна конференция, която се проведе в Голямата конферентна зала. Във форума, организиран от факултет „Международна икономика и политика“, съвместно с Българската асоциация за политически науки, със свои доклади участваха представители на академичната общност от България, Русия, Гърция, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния, Косово.

Във форума участваха и доц. д-р Румяна Коларова, и д-р Моника Панайотова.

Доц. д-р Румяна Коларова, председател на Българската асоциация за политически науки, проф. д-р Динко Динков, директор на Центъра за балкански изследвания, доц. д-р Мария Бакалова, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика", и д-р Моника Панайотова, зам.-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, възпитаничка на нашия университет (от ляво надясно)

Доц. д-р Мария Бакалова откри конференцията като поздрави участниците от името на доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика", и изрази увереност, че форумът ще бъде съпътстван от интересни дискусии. Темата е актуална не само поради приключилото Българско председателство на Съвета на ЕС, фокусирано върху евроинтеграционните процеси на държавите от Западните Балканите, но и защото въпросът за връзката и противопоставянето между частното и общото, между партикуларното и универсалното е централен за политическата теория и практика, за разбирането на международната политика и международните отношения, каза доц. Бакалова.

Доц. д-р Мария Бакалова (в ляво)

Проф. д-р Динко Динков изнесе доклад на тема „Решаване на двустранните проблеми в Югоизточна Европа под външен натиск: има ли рискове за европейските перспективи на Западните Балкани“. Той разгледа ролята на геополитическите сблъсъци в настоящия исторически момент и влиянието им върху процесите в Югоизточна Европа, както и ролята на външната намеса за решаването на проблемите в Балканския регион. Характеристиката на международните отношения се определя от сблъсъка на интереси между Китай, Европа, САЩ и Русия, а Балканите се оказват въвлечени в този сблъсък като регион, който е връзка между три континента, но и регион с неразрешени исторически проблеми, посочи проф. Динков. Той направи обзор на новосъздалата се геополитическа обстановка и ефекта от външния натиск върху държавите от Западните Балкани.

Проф. д-р Динко Динков

В своята презентация „Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани като специфичен приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС“ д-р Моника Панайотова направи оценка на постигнатото по време на нашето председателство като разгледа основните му приоритети, причините за избора им от българска страна, евроинтеграционните перспективи на Западните Балкани и др. (на снимката долу).

Доц. д-р Румяна Коларова представи доклад на тема „Популизмът и европеизацията: регионални измерения“.

Работата на конференцията беше фокусирана върху няколко тематични направления: двустранните отношения на Балканите: между историческата митология и прагматизма; сътрудничество и свързаност на Балканите: проекти и реалности; партикуларизмът в ЕС между Брекзит, Каталуния и Орбан; етнополитики и интеграция: измерения, модели и резултати в страните от ЕС и Западните Балкани и др.

По време на конференцията. Вляво: доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“

Галерия снимки от Международна конференция „Балканите и Европа между интеграцията  и партикуларизм ...