Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство

понеделник, 22 октомври 2018 13:39

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство.

Във форума, който се проведе от 17 до 20 октомври в град Измир, Турция, участваха изявени изследователи от водещи университети и бизнес организации от 18 държави. 

Проф. Фесчиян с главните докладчици на конгреса по време на дискусията за състоянието на  счетоводството и финансите в световен аспект

Проф. Фесчиян запозна участниците със състоянието и перспективите пред счетоводната система в България и участва в дискусията за развитие на счетоводството и финансите в глобален аспект.

С голям интерес беше посрещнат докладът на тема „Ефектът от поемане на кредитен риск и формиране на банкова ликвидност в условията на капиталово регулиране“ - съвместна разработка на проф. Фесчиян и гл. ас. Андасарова (на снимката долу).

Проф. д-р Даниела Фесчиян беше удостоена с благодарствена грамота от председателя на Програмния комитет на конгреса проф. д-р Ахмед Вежди КанГалерия снимки от Наш преподавател беше Keynote speaker  на Петия международен  конгрес по финанси ...