Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС

МДВ Профешънъл Едюкейшън ЕООД, компания за професионални бизнес обучения, с подкрепата на Cargill България, двукратен носител на наградата за най-добър Център за споделени услуги на Българската аутсорсинг асоциация през 2017 и 2018 г., дариха на нашата университетска библиотека близо 100 броя учебни материали на английски език за над 40 професионални заглавия, което ще позволи усъвършенстването на бизнес езиковите умения и техническите познания на студентите от УНСС.

Ректорът проф. д.ик.н Стати Статев връчи сертификат за дарението на г-жа Доротея Воева, управител на МДВ Профешънъл Едюкейшън ЕООД, и Методи Георгиев, изпълнителен директор на Cargill България и оперативен директор на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София (на снимката долу).

Дарението е успешна стъпка в реализацията на споразумението за партньорство между УНСС и МДВ, подписано през май т.г. То ще позволи на студентите от нашия университет да имат достъп до висококачествени материали с практическа насоченост и ще допринесе за по-добрата им подготовка за кариерно развитие в реалната бизнес среда, за израстването им като бъдещи лидери.

Благодарение на дарението УНСС ще осигури комплект от практически инструкции, подходящи за динамичната бизнес среда. Учебниците, сборниците със задачи, обобщените схеми и таблици на английски език ще допринесат за практическата подготовка на нашите студенти за справяне с казусите, които ги очакват в реални работни условия.

Списък на дарените учебни материали

На връчването на дарението присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня Атанасова-Дренска, преподавател в катедра „Финансов контрол“ (на снимката долу).

Учебните материали, подготвени от професионалисти с практически опит в сферата на бизнеса, които създават изпитни въпроси за някои от най-големите счетоводни квалификации в света, ще бъдат в помощ на студентите при подготовката им за получаване на сертификат на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Материалите са част от портфолиото на BPP Learning Media, която МДВ представлява в България, и се използват за обучение на служители от най-големите и най-известните финансови компании в света (представители на големите одиторски фирми, центрове за споделени услуги, търговски и анализаторски организации, FMCG, Retail, транспорт и логистика, Fin-Tech и др.).

Повече за MDV и Cargill България можете да научите на: https://mdvtraining.bg/ и на: https://www.cargill.bg/.

Галерия снимки от Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС ...