Видеоконференция „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканите“

вторник, 26 юни 2018 10:54

Катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ и Институтът за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРК), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats към  Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), организираха видеоконференция на тема „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканите“.

Сред участниците във форума от страна на УНСС бяха проф. д. ик. н. Димитър Хаджиниколов и студенти по „Международни икономически отношения“ и „Право“ (на снимката долу).

От страна на МГИМО във видеоконференцията участваха Борис Ананиев от катедра „Политически теории“ и студенти от факултет „Управление и политика“ (на снимката долу).

Дискутирани бяха ролята и потенциалът на Кавказкия регион в областта на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните източници на Балканите. Сред темите на видеофорума бяха и значението на Трансанадолския газопровод ТАНАП за Южния газов коридор, създаването на газов хъб на територията на България, мястото на Кавказкия регион в енергийната стратегия на Руската федерация и др.

Галерия снимки от Видеоконференция „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканит ...