Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

петък, 08 юни 2018 8:39

Народното събрание избра единодушно (без нито един глас „против“) проф. д-р Огнян Симеонов за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Той е поредният възпитаник и преподавател в УНСС, който заема висока държавна длъжност.

На изслушването в парламентарната Комисия по бюджет и финанси преди да бъде избран проф. Симеонов посочи, че новият мандат на комисията трябва да бъде мандат на приемственост и надграждане, който да доведе до възвръщане и надграждане на авторитета на одиторската професия в обществото.

Проф. Симеонов е първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ на УНСС от 2012 г. до 2016 г., декан на Финансово-счетоводния факултет от 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на „Годишник на УНСС“ и „Научни трудове на УНСС“.

Добре познат е в професионалните среди на счетоводителите и одиторите. Член е на Одитния комитет на Министерството на финансите и на Одитния комитет на Българския енергиен холдинг ЕАД. Бил е председател на Одитния комитет към Държавен фонд „Земеделие“, експерт към Програмата за развитие на Световната организация на върховните одитни институции, член на Консултативния съвет на председателя на Сметната палата и на Комисията за оценка качеството на одитите на Сметната палата, на Постоянната комисия по стопански науки и управление на НАОА, както и на органи на управление на различни търговски дружества.

Проф. Симеонов е авторитетно име в българската академична общност. Автор и съавтор на 10 учебника, два от които са издадени в чужбина, на 4 монографии и 6 студии, на повече от 50 научни статии и доклади и др.

 

Честито, проф. Симеонов!

Галерия снимки от Проф. Огнян Симеонов  e новият председател на Комисията за публичен надзор над р ...