„Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ - научна конференция с международно участие

четвъртък, 17 май 2018 9:39

„Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ беше темата на научната конференция с международно участие, организирана от катедра „Международни отношения“ с цел да покаже различните гледни точки за ситуацията в Сирия и да обедини експертизата на специалисти от различни сфери. Форумът събра преподаватели, експерти и анализатори от България, Ирак, Сирия, Турция и други страни.

Конференцията беше открита от доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, проф. д-р Георги Генов, преподавател и дългогодишен ръководител на катедрата, и доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедрата

Доц. д-р Андрей Георгиев, модератор на форума, направи обзор на ситуацията в Сирия като изтъкна, че проблематиката не е нова и се обсъжда на всички равнища в целия свят. Затова задачата на конференцията е да хвърли светлина върху обстановката в региона на базата на научен анализ, да посочи тенденциите в развитието на проблема и да предложи нови полезни решения.

Доц. д-р Андрей Георгиев

Доц. д-р Пламен Ралчев подчерта сериозността на проблематиката за Сирия като изтъкна, че задълбочаването на проблемите в региона са и често обсъждана тема в катедрата. Той изрази своята увереност, че форумът ще даде препоръки и предупреждения за развоя на събитията в глобален план.

Доц. д-р Пламен Ралчев

В своя доклад на тема „Анализ и оценка на ситуацията в Сирия“ проф. д-р Георги Генов направи всеобхватен исторически анализ на развитието на конфликта в Сирия, спря се на причините за неговото възникване, изясни сложността на проблема в регионален, институционален и глобален мащаб, разгледа очертаващите се негативни последствия и резултати от него. В заключение проф. Генов посочи, че ситуацията в Сирия е част от процес, насочен към промяна на съотношението на силите и промяна на световния ред.

Проф. д-р Георги Генов

Оценка и анализ на сирийския проблем направи и Мохамед Ибрахим, председател на Асоциацията на сирийците в България, в своя доклад „Сирийският поглед за Сирия“. Той разгледа икономическото и демократичното развитие на Сирия и направи преглед на предпоставките, довели до възникването, развитието и задълбочаването на конфликта в страната.

Мохамед Ибрахим (първият от ляво надясно)

Конференцията беше организирана в три панела и продължи с доклади, засягащи общото състояние, тенденциите, глобалните и регионалните фактори и въздействието на конфликта в Сирия върху България и ЕС.

По време на конференцията

Галерия снимки от „Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ - научна конференция с  ...