Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“

понеделник, 26 март 2018 17:02

В рамките на Дните на майсторските класове се проведе второто издание на майсторския клас за мотивация и личностно усъвършенстване „В битката за реални резултати“ с лектор Иван Кожухаров, организиран от Научноизследователския център за добри управленски практики при УНСС.

В основата на това начинание е идеята да споделим по структуриран начин динамичен житейски, спортен и професионален опит с будни млади хора, които са в началните етапи на своето професионално развитие. Да ги запознаем с важни теми, управленски подходи и техники, свързани с решаването на десетки проблеми в личния и професионален живот, каза Иван Кожухаров (на снимката долу).

Иван Кожухаров

Кожухаров е бил професионален алпинист и катерач, но след инцидент в планината се обездвижва и продължава професионалния си път в Швейцария. Има сериозен опит в областта на мениджмънта и управлението на проекти, а през последните години – и във финансовата сфера.

В малката конферентна зала

Ето отзиви на участници в майсторския клас:

Виктория Димитрова, докторант: Лекторът даде възможност да се чуят различни гледни точки и прояви толерантност към всяко мнение.

Лекторът: Професионалните практически похвати са добра основа за успешно справяне с различни ситуации в професионалния ни живот и в работата ни с хората. Най-важното е всеки да си даде сметка, че ние самите сме отговорни за нашия живот и за нашите решения и действия.

Доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Научноизследователския център за добри управленски практики: Лекторът показа висока осведоменост и мениджърски компетенции и успя да представи добрите практики за личностно усъвършенстване и мотивация на разбираем език. Майсторският клас предостави на студентите възможност да степенуват личните си цели и да набележат конкретни действия за тяхното постигане.

Доц. д-р Цветана Стоянова
Следващият цикъл на майсторския клас ще бъде през май и юни

Галерия снимки от Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“ ...