УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти

понеделник, 26 март 2018 16:12

УНСС и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) продължават партньорството си в обучението на студенти (Partners in Learning). Нашият университет за поредна година покри високите изисквания и основните принципи на международното сътрудничество.

В ОКС „бакалавър“ ICAEW акредитира всички специалности на УНСС и признава общо до 6 изпита на студентите:

В ОКС „магистър“ ICAEW акредитира специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ и признава 1 изпит на студентите:

Галерия снимки от УНСС и ICAEW продължават да си партнират в обучението на студенти ...