Огромен интерес на студентите към False Assurance

понеделник, 26 март 2018 15:57

При огромен интерес премина прожекцията на False Assurance в УНСС – първия образователен филм на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Зрителите в пълната аула „Максима“ видяха и дискутираха част от съвременните предизвикателства пред счетоводната и одиторската професия, в т.ч. етични дилеми, събиране на информация, надеждност на вътрешните контроли, оценка на риска за киберсигурността, риск мениджмънт, лидерство и др.

Гостите бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет.

Проф. Башева припомни, че в резултат на успешното партньорство с ФСФ, ICAEW признава на студентите на УНСС изпити от своите международно признати квалификации – до 5 изпита от квалификацията в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business) и до 7 изпита от квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител“ (ICAEW ACA qualification). Тя подчерта, че българските студенти са единствените към момента, за които признаването на изпити е освободено от такси. Модератор на дискусията беше доц. д-р Михаил Мусов, координатор по партньорското споразумение между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ".

         

Проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Михаил Мусов


          

Доц. д-р Венелин Бошнаков и Кристиян Маджуров

False Assurance беше представен от д-р Мартин Мануци – регионален директор на ICAEW за Европа. След прожекцията се проведе дискусия, в която участваха проф. Снежана Башева, Васко Райчев – председател на ИДЕС, Джок Нюнан – партньор в PricewaterhouseCoopers, и Димитрина Ляскова – главен мениджър в Ernst & Young.

Д-р Мартин Мануци


Васко Райчев (вляво) и Джок Нюнан

Освен студенти, докторанти и преподаватели от УНСС, на прожекцията присъстваха и представители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, членове на ИДЕС, представители на MDV Professional Education, BDO Bulgaria, XEROX Business Services Bulgaria и др. Сред гостите на събитието бяха и бъдещи студенти на УНСС от Националната търговско-банкова гимназия – София.

По време на прожекцията

За допълнителна информация относно признаването на изпити на студентите на УНСС от страна на ICAEW можете да посетите http://departments.unwe.bg/accountancy или да се свържете с доц. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.

Галерия снимки от Огромен интерес на студентите към False Assurance  ...