Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми

петък, 23 март 2018 12:29

Катедра „Икономическа социология“ проведе Ден на отворени врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а приемът е по държавна поръчка и срещу заплащане.

В малката конферентна зала

Програмите са много интересни и ще ви дадат възможност да надграждате знанията си, ще бъдете обучавани от авторитетни преподаватели. Призовавам ви да продължите със социология, обърна се към студентите зам. -ректорът по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение доц. д-р Стела Ралева.  

Доц. д-р Стела Ралева

Кандидатстването по двете програми е по избор с тест или с есе, което се разработва по тема, определена в деня на изпита от комисия на катедра „Икономическа социология”, утвърдена със заповед на ректора на УНСС. Изпитът за есето е на 29 април, а електронният тест е на 9 май.  Повече информация може да се намери на сайта на катедра „Икономическа социология“.

Представянето на програмите направи гл. асистент д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология“.

Ако решите да кандидатствате, можете да го направите и по двата начина, обясни ръководителят на катедра „Икономическа социология“ доц. д-р Андрей Нончев.


Доц. д-р Андрей Нончев

На представянето на магистърските програми присъстваха и представители на социологически агенции и бизнеса.

Проф. д-р Мария Стоянова, зам.-декан на Общоикономическияфакултет и преподавател в катедрата (първата от ляво надясно) 

Галерия снимки от Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми ...