ИВОБ дари книги на университетската библиотека

четвъртък, 08 март 2018 12:18

Институтът на вътрешните одитори в България (ИВОБ) дари на университетската библиотека книгите International Professional Practices Framework (IPPF), CIA Exam Practice Questions – Certified Internal Auditor и Internal Auditing: Assurance & Advisory Services (на снимката долу). Книгите са издание на Глобалния институт на вътрешните одитори, чийто председател ще  посети УНСС през април.

На церемонията присъстваха проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и дългогодишен ръководител на катедра „Финансов контрол“, Денислав Соколов, член на УС на ИВОБ и директор на дирекция „Вътрешен одит” в Държавен фонд „Земеделие“, и Цветелина Станева, административен директор на ИВОБ (на снимката долу: от ляво надясно).

Проф. д.ик.н. Михаил Динев.посочи нарастващата роля на вътрешния одит, както в публичния, така и в частния сектор. Той подчерта възможностите за реализация на студентите в професията на вътрешните одитори.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Партньорството с университетите е наша цел, защото студентите са бъдещите вътрешни одитори, каза Цветелина Станева. Тя представи предимствата на професията и ролята на ИВОБ за нейното популяризиране и развитие.

Цветелина Станева и Денислав Соколов

Най-важните качества за един вътрешен одитор са любопитството и непрестанният стремеж към самообразоване, изтъкна Денислав Соколов. Той представи възможностите за придобиване на националния сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ и международния сертификат „Сертифициран вътрешен одитор“ (CIA).

Студентите

От библиотеката изказаха благодарност на Института на вътрешните одитори в България за дарените книги.

Галерия снимки от ИВОБ дари книги на университетската библиотека  ...