Сертификати и за победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика

петък, 23 февруари 2018 15:56

Победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха своите сертификати на тържествена церемония в Интер Експо Център, където Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) отбеляза 105 години от своето създаване.

Доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование в София, и Емилия Иванова, директор на НТБГ, поздравиха учениците и им връчиха сертификатите.

Проф. Даниела Фесчиян, доц. д-р Миланка Славова, Ваня Кастрева, Таня Михайлова и Емилия Иванова (от ляво надясно)

Зам.-министър Таня Михайлова 

връчи първия сертификат

Доц. Славова (вдясно) и проф. Фесчиян

с бъдещ студент в УНСС

НТБГ  проведе и своя традиционен панаир на учебно-тренировъчни фирми за 19-и път, който беше посветен на 105-годишнината на  гимназията.

Екипът на една от 55-те учебно-тренировъчни фирми,които бяха представени на панаира, с проф. Даниела Фесчиян

Националната търговско-банкова гимназия, която е един от учредителите на Асоциацията на икономическите училища в България, е най-голямото училище в България, в което се обучават повече от 1250 ученици в 45 паралелки. Много нейни випускници са студенти и възпитаници на УНСС.

Галерия снимки от Сертификати и за победителите в  Националното състезание по приложна информатика ...