Информационна среща за програма „Еразъм+“

сряда, 21 февруари 2018 13:25

Студенти се запознаха с програмата за мобилност „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 година на информационна среща в университета.

Доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП), представи на студентите историята и целите на програмата, чието начало е поставено през 1987 г. В нея участват 33 страни, от които 28 членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

64% от работодателите на студентите, участвали в програмата, смятат, че те са придобили много важни умения и качества, посочи доц. Тошева и подчерта, че знанието на чужди езици е задължително за участие в „Еразъм+“.

Доц. д-р Екатерина Тошева
Студентите

Подробна презентация пред студентите направи Ивелина Кирова, младши експерт „Входяща мобилност“. Тя изтъкна, че мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни Еразъм споразумения между УНСС и чуждестранни университети, като за миналата година има реализирани 126 изходящи мобилности. Ивелина информира студентите за възможностите, които предлага „Еразъм+“, и се спря на ползите от участието на бакалаври, магистри и докторанти в програмата. Важно правило е студентите да имат успех над 4.50. По време на презентацията студентите научиха как могат да кандидатстват, какви са сроковете за записване и др.

Ивелина Кирова

Студенти, които вече са участвали в програмата, споделиха със своите колеги опита и впечатленията си (на снимката долу).

 След презентацията студентите имаха възможност да зададат своите въпроси (на снимките долу).

Галерия снимки от Информационна среща за програма „Еразъм+“ ...