Преподавател в УНСС е новият генерален директор на Евростат

Доц. д-р Мариана Коцева е новият генерален директор на статистическата служба на ЕС – Евростат. С нейното назначение от Европейската комисия тя става представителят на България с най-висока позиция в администрацията на ЕС.

През 2012 г. доц. Коцева беше назначена за специален съветник на Евростат, а през 2014 г. - за заместник-генерален директор. Преди да започне работа в европейската статистическа институция тя беше председател на Националния статистически институт (НСИ).

Мариана Коцева е завършила специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС. През 1996 г. придобива научна степен „доктор“ с дисертация  на тема „Възможности за усъвършенстване на финансовата статистика в Република България в прехода към пазарната икономика“, а през 2003 г. се хабилитира като доцент. Преподавател е в катедра в „Статистика и иконометрия“, била е и научен секретар на катедрата. Доц. Коцева е била гост-лектор в европейски университети. Владее английски, френски и руски език.

Евростат е статистическата агенция на ЕС със седалище в Люксембург. Тя обработва и предлага статистически данни на най-високо ниво за цяла Европа. Целта е на основата на данните, които предоставя, на европейско ниво да бъдат правени сравнения между отделните държави и региони в съответните области.

Галерия снимки от Преподавател в УНСС е новият генерален директор на Евростат ...